clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Scoring Chances for NHL Game 20083 - Winnipeg @ Ottawa


Thanks to Gus Katsaros for scoring this game!

Scoring Chances for NHL Game 20083

Team Period Time Note P1 P2 P3 P4 P5 P6 Opp1 Opp2 Opp3 Opp4 Opp5 Opp6 Strength Teamchance OPP Game Score
OPP 1 0:39 #14 shot from top of circle 16 33 18 39 26 31 9 19 14 65 17 41 5v5 WPG OTT 20083 0
WPG 1 1:27 13 80 8 5 4 31 55 13 71 11 4 41 5v5 WPG OTT 20083 0
OPP 1 1:50 #7 pinch to bottom of circle RW 22 5 15 39 31 7 19 65 24 11 41 5v4 WPG OTT 20083 0
OPP 1 3:24 tipped by #25 in front 80 26 4 29 31 25 9 55 17 19 41 5v4 WPG OTT 20083 0
OPP 1 3:33 #55 pinch off the point 80 26 4 29 31 25 9 55 17 19 41 5v4 WPG OTT 20083 0
WPG 1 9:23 8 13 7 4 80 31 55 2 71 19 65 41 5v5 WPG OTT 20083 0
WPG 1 11:13 #26 backhand top of crease 26 5 4 18 16 31 17 65 14 19 9 41 5v5 WPG OTT 20083 0
WPG 1 11:50 #16 wrist shot from f/o dot 16 18 26 4 5 31 17 65 14 19 9 41 5v5 WPG OTT 20083 0
WPG 1 14:39 GOAL #33 33 8 39 26 80 31 9 15 55 65 14 41 5v5 WPG OTT 20083 1
WPG 1 18:01 low shot just wide f/o dot 26 33 39 18 16 9 19 15 17 65 41 5v5 WPG OTT 20083 1
WPG 1 19:57 #14 loose puck in slot over net 55 14 9 33 39 31 4 15 18 25 55 41 5v5 WPG OTT 20083 1
WPG 2 1:14 #13 top of crease walking out front 13 80 5 4 8 31 4 15 71 55 11 41 5v5 WPG OTT 20083 1
OPP 2 2:54 #9 shot from rebound carom off boards 29 4 16 18 31 9 19 14 65 7 41 5v4 WPG OTT 20083 1
OPP 2 4:48 GOAL #9 29 4 16 18 31 9 19 14 65 7 41 5v4 WPG OTT 20083 0
OPP 2 13:19 GOAL #19 33 39 80 13 8 31 14 19 4 9 7 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
WPG 2 15:07 shot from side of goal 26 16 18 29 7 31 17 65 19 9 14 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
WPG 2 15:25 shot from slot 9 55 33 39 14 31 2 11 71 55 15 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
WPG 2 17:36 39 26 16 14 33 31 9 55 22 65 2 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
WPG 3 1:00 9 18 26 5 4 31 11 71 2 55 15 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
OPP 3 1:44 #93 streak from LW feed in front 9 26 29 14 7 31 93 25 22 55 2 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
WPG 3 5:17 SOG from f/o dot 33 39 18 9 13 31 2 55 9 15 14 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
WPG 3 5:51 13 7 15 25 29 31 2 55 15 9 14 41 5v5 WPG OTT 20083 -1
OPP 3 9:15 GOAL #11 29 4 18 14 31 15 11 55 4 41 4v4 WPG OTT 20083 -1
WPG 3 12:26 14 9 39 55 33 31 4 17 18 9 41 5v4 WPG OTT 20083 -2
OPP 3 19:20 empty net goal #9 39 80 16 14 33 8 9 65 19 15 17 41 5v5 WPG OTT 20083 -2
OPP 3 19:50 55 26 9 4 5 31 2 24 25 55 14 41 5v5 WPG OTT 20083 -3